FEN DOĞA ETKİNLİĞİ

 • Bilimsel düşünmelerini sağlar.
 • Yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.
 • Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.
 • Çevrelerine karşı duyarlı olmalarını sağlar.
 • Neden-sonuç ilişkileri kurmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirir.
 • Günlük yaşantılarında kullandıkları araç, gereç ve malzemeleri öğrenmelerini sağlar.
 • Kavram gelişimlerini destekler.
 • Akıl yürütme becerilerini ve dil gelişimlerini destekler.
 • Yeni fikirler üretebilmelerini destekler.
 • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.
 • Kendilerine güven duymalarını sağlar.
 • Psikomotor becerilerini geliştirir.
 • Nesnelerin benzerliklerini, farklılıklarını görmelerini sağlar.
 • Grup etkinliklerine daha istekli katılmalarını sağlar.
 • Kendi bedenlerini tanımalarını sağlar.
× Whatsapp Canlı Destek